1. Закон України “Про ринок електричної енергії” (від 13.04.2017 № 2019-VIII)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
 2. “Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу”, затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17
 3. “Правила ринку”, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 307
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18
 4. “Правила роздрібного ринку електричної енергії”, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18
 5. “Порядок доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29.10.2010 № 1421”
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1146-10
 6. Кодекс систем розподілу”, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 із наступними змінами та доповненнями
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18
 7. “Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання”, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016  № 1841
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1841874-16
 8. Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року №591
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/591-2016-%D0%BF
 9. Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затверджене Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року № 299
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0308-09